„Pečuj o své MYŠLENKY, neboť se z nich stanou SLOVA.

Pečuj o svá SLOVA, neboť se z nich stanou SKUTKY.

Pečuj o své SKUTKY, neboť se z nich stanou ZVYKY.

Pečuj o své ZVYKY, neboť utvářejí CHARAKTER.

Pečuj o svůj CHARAKTER, neboť ten utváří OSUD.

A OSUD – TO JE TVŮJ ŽIVOT

Dalajláma

 

Zveme všechny příznivce celoživotního vzdělávání na semináře pořádané Univerzitou zdraví – viz stránka Akce