Péče o Vás

Výživa

Prvním krokem na cestě za zdravou výživou jsou informace o tom, jak naše tělo funguje (fyziologie) a co potřebuje, aby mohlo své funkce udržovať ve správnem chodu. Jedině za předpokladu, že máte dostatok informací, můžete o svém zdraví zodpovědně rozhodovat.

Práci s klientem zahajujeme analýzou stavby těla na přístroji Tanita, který bezpečně změří celkové množství tuku, svalů, mineralů a vody v těle a na základě této analýzy doporučíme vhodné výživové programy vedouci k  :

 

  • Detoxikaci organismu
  • Snížení hmotnosti bez hladovění při udržení nebo zvýšení objemu svalové hmoty
  • Zvýšení hmotnosti zvýšením objemu svalové hmoty
  • Obnovení životní energie a zlepšení fzyické kondice
  • Změně stravovacích návyků a tím eliminaci jojo efektu

To vše za podpory wellness kouče, který poskytuje klientovi poradenství a péči vedoucí k úspěchu v dosažení nastaveného cíle a zlepšování kvality jeho života.

Pohyb

 

Celé naše tělo je stvořeno k pohybu a aktivitě, nemáme-li dostatek pohybu, neodrazí se to jen na tělesném zdraví, ale začnou ochabovat i naše duševní schopnosti. Nejvíce tím trpí mozek, nejcitlivější ze všech orgánů. Jestliže je mozek nucen k přehnané činnosti, vysiluje se - a následky bývají často trvalé.

Život se dnes stává stále více pohodlným a výsledkem je tělesný úpadek. I když se už nemůžeme plně vrátit k prostým návykům dávných dob, můžeme se z nich poučit, aby se náš odpočinek a rekreace staly skutečně tím, co označuje jejich název - příležitostí pro rozvoj těla, mysli i duše.

Čas věnovaný pohybu někdy nepochybně naruší pravidelný průběh našeho dne. Takové narušení však není na překážku. Naopak, vynaložený čas a úsilí se stonásobně vrátí. Mysl i tělo se totiž osvěží, prokysličí a naše energie bude rozumně využita. Mysl se bude zabývat dobrem, což je nejlepší ochrana proti zlu.